FUK

Najnovije...

Sevoi Grupa d.o.o. organizuje trodnevnu akreditovanu edukaciju za Koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu. Svaki korisnik javnih sredstava dužan je da implementira sistem Finansijskog upravljanja i kontrole i imenuje Koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu. Finansijsko upravljanje i kontrola - FUK je sveobuhvatan sistem ...
Više...
EUROPSKA ORGANIZACIJA za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje u saradnji sa svojom članicom SEVOI GRUPA d.o.o. BiH, poziva predstavnike korisnika javnih sredstava prvog i drugog nivoa proračuna Federacije, kantona, gradova, općina i vanproračunskih fondova, kao i pravnih lica u kojima Federacija ili kanton imaju ...
Više...
U skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti, želimo Vas podsjetiti na Vašu zakonsku obavezu sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017. SEVOI GRUPA d.o.o. nudi uslugu izradu cjelokupne propisane dokumentacije: Upitnik o ...
Više...
EUROPSKA ORGANIZACIJA za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje u saradnji sa svojom članicom SEVOI GRUPA d.o.o. BiH, poziva predstavnike korisnika javnih sredstava prvog i drugog nivoa budžeta Federacije, kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova, kao i pravnih lica u kojima Federacija ili kanton imaju ...
Više...
EUROPSKA ORGANIZACIJA za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje u saradnji sa svojom članicom SEVOI GRUPA d.o.o. BiH, poziva predstavnike korisnika javnih sredstava prvog i drugog nivoa budžeta Federacije, kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova, kao i pravnih lica u kojima Federacija ili kanton imaju ...
Više...
Prev Next

Sestrinske tvrtke

HRVATSKA

eko-vet-logo

CRNA GORA

sevoi crna gora

SRBIJA

sevoi srbija

ŠKOLOVANJE I PROJEKTI

KATALOG USLUGA

katalog 30 8 17 BIH

certifikat

certifikat

VIDEO ISJEČAK

SEVOI Grupa - Prezentacija u Travniku