FUK

Najnovije...

EUROPSKA ORGANIZACIJA za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje u saradnji sa svojom članicom SEVOI GRUPA d.o.o. BiH, poziva predstavnike korisnika javnih sredstava prvog i drugog nivoa budžeta Federacije, kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova, kao i pravnih lica u kojima Federacija ili kanton imaju ...
Više...
Sevoi Grupa d.o.o. organizuje trodnevnu akreditovanu edukaciju za Koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu. Svaki korisnik javnih sredstava dužan je da implementira sistem Finansijskog upravljanja i kontrole i imenuje Koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu. Finansijsko upravljanje i kontrola - FUK je sveobuhvatan sistem ...
Više...
SEVOI GRUPA BiH organizirala je dana 19.06.2017. u Hotelu EUROPA,Sarajevo jednodnevni seminar na temu: "Sustav upravljanja antikorupcijom prema zahtjevima norme ISO 37001:2016“ Međunarodni standard ISO 37001:2016 - Sustav menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenljiv je u svim pravnim sustavima. ...
Više...
Jeste li poduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji? ISO Organizacija je u oktobru 2016 godine napokon izdala Međunarodnu normu ISO 37001:2016 sistem upravljanja Anti korupcijom i do dana današnjeg postala je druga najprodavanija norma u cijelome svijetu! Ova norma ima za cilj ...
Više...
SEVOI GRUPA Vas poziva da uzmete učešće na jednodnevnom seminaru: Sustav upravljanja antikorupcijom prema zahtjevima norme ISO 37001:2016 Tema seminara bit će obrađena kroz različite aspekte: Korupcija u svijetu - Transparency International Uvod u normu i zahtjeve - Norma ISO 37001:2016 Struktura norme ISO ...
Više...
Prev Next

Sestrinske tvrtke

HRVATSKA

eko-vet-logo

CRNA GORA

sevoi crna gora

SRBIJA

sevoi srbija

ŠKOLOVANJE I PROJEKTI

KATALOG USLUGA

katalog 30 8 17 BIH

certifikat

certifikat

VIDEO ISJEČAK

SEVOI Grupa - Prezentacija u Travniku